Tarieven & facturatie

Behandelplan

Bij de eerste afspraak bespreken wij uw tandheelkundige geschiedenis, uw speciale wensen en uw verwachtingen van onze praktijk. Uw tandarts geeft tevens een PPS-score aan uw tandvlees (0 -3). Op basis daarvan maken we een passend tandheelkundig behandelplan. Na bespreking met u kan dit plan ten uitvoer worden gebracht. De kosten voor de diverse behandelingen in uw behandelplan variëren en zijn afhankelijk van de status van uw gebit. Uiteraard behoudt u altijd de regie over uw behandelplan.

Tarieven

Voor behandelingen vanaf € 250,- ontvangt u van ons voorafgaand aan de behandeling een begroting. Op deze begroting ziet u een aantal codes staan. Deze codes horen bij tarieven die zijn vastgesteld door de NZa, in opdracht van de overheid.

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden jaarlijks landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven. De tarievenlijst geldt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. Prijswijzigingen voorbehouden. (* **: Techniekkosten variabel)

Ga naar de de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024

Gegevens

Wij vinden het erg belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van uw actuele gegevens. Tandartspraktijken Apeldoornseweg 59 gebruikt deze gegevens voor uw tandheelkundige gezondheid. Gegevens kunnen worden gedeeld met onze medewerkers, collega tandartsen, tandarts-specialisten, tandtechnici maar ook huisarts of apotheek. Dit alleen in specifieke gevallen voor uw (tandheelkundige) gezondheid. E-mailverkeer met derden gaat via een wachtwoord beveiligde mail. Mails naar u zullen in eerste instantie niet wachtwoord beveiligd zijn. Mocht u dit wensen dan kunt u dit kenbaar maken bij onze receptie.

Het is gewenst dat we over de gegevens van uw vorige tandarts kunnen beschikken. Daarmee voorkomt u onnodige onderzoeken en beperkt u vaak ook de kosten van het behandelplan. Uw gebitsgegevens kunt u zelf opvragen bij uw vorige tandarts of door laten sturen naar info@apeldoornseweg59.nl

Afspraken

Na afloop van uw behandeling kunt u bij de balie een nieuwe afspraak maken voor controle of een vervolgbehandeling. Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dat dan minimaal 48 uur voor de afspraak laten weten per e-mail of telefonisch? Afspraken die niet 48 uur van te voren worden afgezegd, ongeacht de reden, worden in rekening gebracht. In dat geval zijn wij genoodzaakt om de gemiste behandeltijd in rekening te brengen en mocht dit voor de tweede keer gebeuren lopen kosten op tot aan de maximale behandelkosten.

(Let op, de weekend uren worden NIET meegerekend. Het gaat om 48 uur voorafgaand op werkdagen).

U ontvangt van ons een bevestiging van de afspraak per e-mail. Tevens sturen wij u een week voorafgaand aan uw afspraak per e-mail een reminder. Dit laatste is een extra service, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor uw agendabeheer.

Facturatie

Bent u nieuw in de praktijk? Dan vragen wij u om de eerste zes maanden de behandeling via pinbetaling naar afloop te voldoen. Mocht u een tandartsverzekering hebben dan kunt u dit bij hen indienen en krijgt u het alsnog terug van hen. Na die zes maanden factureren wij via Infomedics. Het bedrijf Infomedics zorgt voor het versturen en innen van rekeningen van onze praktijk. Daardoor hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening en dus meer tijd voor ú. Infomedics stuurt u de nota per e-mail. Met deze e-mail kunt u via een beveiligde portal uw factuur inzien en uw betaling online doen. Ontvangt u liever uw factuur per post? Dan kunt u dit aangeven bij de balie assistent.

Vragen over de nota
Heeft u vragen over de nota? Bel dan tijdens kantooruren met de Infomedics patiëntenservice via telefoonnummer 036-2031 900.

Declaratie bij uw verzekeraar

U betaalt de nota aan Infomedics. Als u voor tandheelkundige zorg verzekerd bent, zorgt Infomedics ervoor dat het te vergoeden deel reeds verrekend is met het originele totaalbedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics rekent dan af met u én met uw verzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen hoe uw verzekeraar omgaat met vergoedingen voor tandheelkundige zorg. Aan de hand van deze polisvoorwaarden vertellen wij u graag welke behandelingen wel en welke niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerd?
Heeft u geen zorgverzekering en/of geen aanvullende verzekering voor tandzorg dan betaalt u de factuur direct na de behandeling bij de balie assistent middels een pinbetaling.


Praktijknummer

Spoednummer

Buiten openingstijden: 085 – 01 89 461

Wachten met het gevoel van thuis!
Om het u zo prettig mogelijk te maken!


Tandartspraktijken Apeldoornseweg 59
Apeldoornseweg 59
6814 BJ Arnhem
026 445 66 88


KVK: 76247813
Bank: NL 82 ABNA 0562 5511 66

Copyright © 2023 Apeldoornseweg 59