Klachtenregeling

Tandartspraktijken Apeldoornseweg 59 vindt het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle zorg, aandacht en inzet kan uw ervaring soms anders zijn. Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite neemt om ons hierover te informeren. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

U kunt uw opmerking, klacht of suggestie kenbaar maken bij uw behandelaar. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Wij bespreken uw klacht intern met de verantwoordelijken en nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)

Praktijknummer

Spoednummer

Buiten openingstijden: 085 – 01 89 461

Wachten met het gevoel van thuis!
Om het u zo prettig mogelijk te maken!


Tandartspraktijken Apeldoornseweg 59
Apeldoornseweg 59
6814 BJ Arnhem
026 445 66 88


KVK: 76247813
Bank: NL 82 ABNA 0562 5511 66

Copyright © 2023 Apeldoornseweg 59